Algemene Vergadering Arac 26 april 2019

Algemene Vergadering Arac 26 april 2019

Algemene Vergadering Arac 26 april 2019

Onze jaarlijkse algemene vergadering is weer achter de rug. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond met onder andere een mooi interview met Lieve Slegers en haar zoon Ruben Van Looy.

Om 19.00 werd er gestart met het officiële gedeelte van de avond, de jaarlijkse algemene vergadering van Arac. Wat houdt dit nu eigenlijk in? Het komt erop neer dat wij als club bepaalde belangrijke onderwerpen naar de leden toe moeten verantwoorden en hen meerdere uitleg verschaffen, zoals het financiële plaatje (2 leden hebben het financieel verslag op voorhand nagekeken en goedgekeurd), de behaalde prestaties, verslag secretariaat, het ledenbestand enz. Ook worden er op die avond verkiezingen gehouden. De bestuursleden zijn opnieuw verkiesbaar, en na een democratisch besluit door de aanwezige leden mogen ze al dan niet in het bestuur blijven. De leden moeten wel minstens 16 zijn om aanwezig te mogen zijn op deze vergadering. Ze moeten echter wél 18 zijn om te mogen stemmen. Dit is in een notendop de uitleg.

Na het officiële gedeelte werd er toelichting gegeven over onze plannen voor de atletiekpiste door Katrien Bruininckx, 1 van onze bestuursleden en lid van onze werkgroep "infrastructuur".  Zéér boeiend om te horen hoeveel tijd en werk zij er hebben ingestoken door met elkaar de handen in elkaar te slaan en te volharden in hun opzet, dikke chapeau hiervoor! Zij kregen trouwens ook een dikke pluim op hun hoed van schepen van sport An Hermans, die ook aanwezig was om onze kampioenen te huldigen.

Door Wilco Van Heerenwaarden (bestuurslid) werd onze nieuwe website nog eens getoond, waar wij uiteraard trots op zijn. Ook deze werkgroep heeft hard hieraan gewerkt, en het resultaat mag er zijn.

Hierna was het beurt aan Lieve Slegers en haar zoon Ruben Van Looy. Zij werden geïnterviewd door Roger Embrechts (marathontrainer van Arac). De foto's spreken voor zich. We zijn trots als club op deze toppers.

Deze avond waren er ook een aantal oud-voorzitters en oud-arac atleten aanwezig. Leuk dat ze erbij waren en hopelijk vonden ze de oude fotoalbums de moeite die Staf Vandendungen (trainer Arac) bij elkaar had gezocht.

Vervolgens werd Eddy Cools nog bedankt als afscheidnemend bestuurslid van Arac, onze dank is groot voor de vele jaren inzet. Ook Jef Megens en Jan Megens werden in de bloemetjes gezet. Jef voor het bijhouden van de website al die jaren, en Jan voor onze clubbladen die we jaren mochten ontvangen van hem.

Hierna was het de beurt aan de atleten. Ze werden gehuldigd voor kampioenschappen, er werden wintermedailles uitgedeeld en last but not least, de atleetvergoedingen. Na dit alles hebben we nog genoten van onze lekkere, jaarlijks terugkomende koffiekoeken en een lekker drankje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlages

Meer afbeeldingen

Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 1
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 2
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 3
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 4
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 5
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 6
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 7
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 8
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 9
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 10
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 11
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 12
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 13
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 14
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 15
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 16
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 17
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 18
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 19
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 20
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 21
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 22
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 23
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 24
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 25
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 26
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 27
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 28
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 29
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 30
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 31
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 32
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 33
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 34
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 35
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 36
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 37
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 38
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 39
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 40
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 41
Algemene Vergadering Arac 26 april 2019: afbeelding 42