Praat mee over de toekomst van ARAC!

Praat mee over de toekomst van ARAC!

Praat mee over de toekomst van ARAC!

Kom naar onze Algemene Vergadering op vrijdagavond 28 april vanaf 19.00 uur in Zaal de Ster! Inloop vanaf 18.30uur...vind hier het programma.

Er is de afgelopen jaar veel veranderd. We hebben een nieuwe piste gerealiseerd. Corona mee gemaakt. En vele atleten pronken met onze geel-blauwe kleuren bij allerlei organisaties, loop- en atletiekwedstrijden. Toch blijft er ook voor onze club altijd werk benodigd. We moeten blijven nadenken over de toekomst van onze club. En daar hebben we jou bij nodig.

Het programma van onze ledenvergadering hebben we hier op afgestemd en ziet er als volgt uit:

18.30 uur: inloop Alle leden, ouders, verzorgers en overige geinteresseerden kunnen binnen lopen vanaf dit moment.

19.00 uur: introductie Onze voorzitter Mike Janssen trapt de avond af met een korte terug- en vooruitblik van ons sportieve jaar en het programma van de avond.

19.15-20.15 uur: geef je mening! We geven iedereen (inclusief tieners vanaf cadet!) de ruimte om aan de gesprekstafel met elkaar en het bestuur hun mening en ideeen te delen over de werking van onze club. En we gaan er uiteraard daarna als bestuur ook mee aan de slag. In twee gespreksronden kun je meedenken over:

 • Sportief beleid
 • Ledenwerving en communicatie
 • Vrijwilligers-werking
 • Geef tieners een stem

Alle jeugd-atleten worden tijdens deze gespreksrondes door de jeugdtrainers vermaakt met gezellige Casino-spelen, zodat ouders/verzorgers deel kunnen nemen en ook hun mening over de club kunnen delen.

20.15-20.45 uur pauze uitloop en/of nog even napraten over de gesprekstafels

20.45-21.30 uur Kampioenenviering We besteden natuurlijk ruimschoots aandacht aan onze kampioenen en de sportieve prestaties van de club.

21.30-22.00 uur Algemene Ledenvergadering Leden vanaf 18 jaar worden kort en krachtig geinformeerd over het afgelopen sportjaar en het jaar dat komt.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verslag secretariaat 
 • Verslag jeugd en trainers   
 • Financieel verslag 
 • Verkiezing leden van de raad van bestuur
 • Begroting 2023-2024 
 • Rekeningnazichters (terugblik en aanwijzen nieuwe)                                          
 • Kwijting van het bestuur over het afgelopen jaar   
 • Uitslag verkiezing raad van bestuur
 • Rondvraag           
 • Slotwoord voorzitter 

Aan het einde van de avond is er nog ruimte voor een plezant samen zijn. We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn.

Tot dan!