Doelstelling en Toekomstvisie

Doelstelling

De doelstelling van ARAC is en blijft het uitoefenen en het bevorderen van de atletieksport in al haar vormen. Dit houdt in dat de grootste zorg van de Arendonkse Atletiekclub erin bestaat dat iedereen zich op zijn niveau kan en mag ontplooien in de atletieksport. Ter bevordering hiervan stelt de club trainers ter beschikking, organiseert zij (wedstrijd)activiteiten in en gaan we gezamenlijk naar andere wedstrijden.

Vier pijlers

Sinds enkele jaren is een deel van het bestuur vervangen en uitgebreid. De atletiekclub is momenteel volop in beweging met het opwaarderen van de infrastructuur, nieuwe organisaties en vele andere ambities. Het bestuur, de leden, sponsoren en andere personen die atletiekvereniging ARAC ondersteunen willen zich mee inzetten om onze vier pijlers te promoten en te ontwikkelen:

  • Het realiseren van een kunststof atletiekpiste: professionele accommodatie voor onze atleten
  • Uitgebreide jeugdwerking: onze jeugd is de toekomst van onze club
  • G-atletiek: iedereen verdient een kans en zeker mensen met een beperking
  • Loopevenementen in de Kempen-regio: ARAC heeft leden uit de hele Kempen-regio. We organiseren daarom (loop)activiteiten en evenementen in alle ARAC-gemeenten.

Toekomstvisie

Bovenaan de meerjaren-visie van ARAC staat het realiseren van een professionele atletiekpiste. Het bestuur, de hoofdsponsor en de leden hebben hiervoor de handen in een geslagen om dit tot een concreet plan uit te werken. Het is dan ook niet gek dat juist nu deze behoefte ontstaat:

  • ARAC heeft een ambitieuze en actieve ledengroep die de club verder willen ontwikkelen;
  • Er zijn momenteel veel actieve en getalenteerde jeugdleden aangesloten die we voor de lange termijn aan onze club willen binden;
  • ARAC heeft sinds 2017 een nieuwe hoofdsponsor aan zich verbonden: Energieconcepten. Ook zij zetten zich in voor de realisatie van de piste.
  • Sport en bewegen is in Arendonk en de regio zeer relevant. De loopsport vormt ook voor niet-leden een zeer aantrekkelijke activiteit.

ARAC wil investeren in de accommodatie om (getalenteerde) jeugdatleten vast te houden en daarmee ook de continuïteit van de club voor de lange termijn te waarborgen. Atletiekvereniging ARAC heeft al vele talenten en kampioenen voortgebracht. Daarnaast hebben ook op dit moment een aantal jeugdatleten het potentieel om door te groeien naar de Nationale atletiektop of subtop.

Met de investeringen in de (piste)accommodatie beoogt ARAC het aantal leden te laten groeien. Daarnaast wil ARAC de piste open stellen voor diverse andere atleten, sporters en organisaties in de regio: onder andere private lopers, scholen, G-sporters, sportverenigingen, bedrijven en evenementen.

Een ander belangrijk onderdeel uit de toekomstvisie van ARAC is de betekenis van ARAC in de regio. Sport en bewegen is in Arendonk, De Kempengemeente, en zelfs in heel Vlaanderen en Belgi├ź nu meer relevant dan ooit. Op sportief gebied wil atletiekvereniging ARAC zich dan ook op een positieve manier in de regio positioneren. Sponsoren, leden en partners dragen bij aan het imago van de vereniging en zullen zich daarin herkennen.