Aanpassing lidgeld!

Aanpassing lidgeld!

Aanpassing lidgeld!

Toelichting aanpassing lidgeld!

 

Waarom een aanpassing van de lidgelden?

Een groot deel van je lidgeld wordt aan de VAL doorgestort. Dit is het overkoepelend orgaan van alle atletiekclubs. Zij zorgen voor de verzekering, je startnummer of jogkaart, de wedstrijdadministratie, de organisatie van kampioenschappen e.d. De VAL past jaarlijks een indexaanpassing toe op de lidgelden.

We hebben recentelijk ook de lidgelden van andere atletiekclubs in de provincies Antwerpen en Limburg vergeleken en wij zitten beduidend lager.

Korte vergelijking:

-          ARAC vanaf 2018-2019: 80 euro voor alle categorieën;

-          ARAC vanaf 2021-2022: 100 euro voor alle categorieën (uitgezonderd recreanten);

-          Clubs Provincie Antwerpen: 120 euro gemiddeld voor zowel benjamins als pupillen.

Een ander deel van het lidgeld is voor de club. Hiervoor krijgen jullie een héél jaar (inclusief vakanties) trainingen van gediplomeerde trainers en kan je gebruik maken van de accommodatie, kleedkamers, trainingsmateriaal, nutsvoorzieningen, douches, onderhoud terrein, …

Wedstrijdatleten genieten mee van het premiestelsel en jeugdatleten van het weekend en kerstfeestje.

Als club zullen we ervoor blijven zorgen dat jullie in de beste omstandigheden kunnen trainen en wij hebben hiervoor enorm geïnvesteerd in onze infrastructuur die in voorjaar 2022 zal kunnen worden gebruikt. Er zal dus een volwaardige piste en kwaliteitsvol trainingsmateriaal aanwezig zijn om onze club naar een hoger niveau te brengen !!

Bijkomende info:

Iedereen heeft recht op een jaarlijkse tegemoetkoming vanuit de mutualiteit voor kinderen en/of volwassenen en dit met terugwerkende kracht (tot 2 jaar). Check bij Uw mutualiteit welk bedrag dit voor u is. De ingevulde documenten kunnen worden afgegeven op het ARAC secretariaat.

Onder bepaalde omstandigheden kunt U ook nog een extra korting krijgen op het lidgeld via een zogenaamde vrijetijdspas die U kunt aanvragen bij de gemeente Arendonk. Voor andere gemeenten, raadpleeg hun website of U in aanmerking komt voor eventuele kortingen.

 

Wij wensen jullie namens Arac een sportief en plezant jaar toe!!!!!