ARAC nodigt je uit voor onze Algemene Ledenvergadering

ARAC nodigt je uit voor onze Algemene Ledenvergadering

ARAC nodigt je uit voor onze Algemene Ledenvergadering

Op 19 april a.s. staat onze algemene leden vergadering gepland. Iedereen van harte welkom! Je leest hier meer over het programma. 

Beste ARAC-leden,

Met genoegen nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ARAC VZW. De vergadering vindt plaats op vrijdag 19 april 2024 om 19.00 uur in de zaal achter Eetcafé De Ster in Arendonk (adres: Vrijheid 18). Jullie aanwezigheid en deelname zijn wat ons betreft van groot belang voor de werking en de toekomst van onze club.

AGENDA ALV:

 • 19.00u Opening en welkomstwoord door de (interim) voorzitter.
 • Kwijting van het bestuur van afgelopen jaar.
 • (Her)benoeming van (nieuwe) bestuursleden en openstaande posities [uitslag volgt na tellen stemmen gedurende vergadering].
 • Financiële verslaglegging en goedkeuring van de jaarrekening, inclusief rekeningnazicht.
 • Kort verslag van onze sportieve werking: jeugd- en evenementen.
 • Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.
 • Rondvraag.
 • 19.30u Sluiting van de vergadering.

We moedigen alle leden aan om deel te nemen aan deze vergadering. Het is een mooie gelegenheid isom jullie stem te laten horen en mee te beslissen over belangrijke zaken met betrekking tot onze club. Indien je zelf nog punten hebt die je graag op de agenda wilt laten zetten, dan kun je deze voorafgaand aan de vergadering doorgeven aan het bestuur via arac@atletiek.be .

VERVOLGPROGRAMMA:

 • 19.30-20.15u Toelichting toekomstvisie ARAC: In een korte presentatie blikken we terug op onze thematische tafelgesprekken op onze ledenvergadering van 2023. We lichten toe hoe het bestuur met jullie ideeën verder werkt aan een gezonde toekomst van onze club. We gaan in op thema’s als ledenwerving, communicatie, sportief beleid en infrastructuur. We gaan ons best doen om dit te doen met voldoende snelheid, gezelligheid en interactie voor alle aanwezigen.
 • 20.15-20.30u Korte pauze Tijd voor een gezonde hap en een drankje
 • 20.30u - ….    Leden in het zonnetje! We nemen afscheid van onze voormalig voorzitter Mike Janssen en een aantal bestuursleden. Vervolgens natuurlijk ruimschoots aandacht voor de huldiging van onze jeugdatleten en de kampioenviering.

De jeugdatleten worden tijdens het officiële gedeelte opgevangen, met dank aan de jeugdtrainers.

Wij kijken ernaar uit om jullie allen te verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering en samen te werken aan een plezant en succesvol seizoen voor onze atletiekclub!

Met sportieve groet,

Wilco van Heerewaarden

(Interim) voorzitter ARAC