ARAC ontvangt gouden kwaliteitslabel van recreatiesportfonds Vlaamse Atletiekliga

ARAC ontvangt gouden kwaliteitslabel van recreatiesportfonds Vlaamse Atletiekliga

ARAC ontvangt gouden kwaliteitslabel van recreatiesportfonds Vlaamse Atletiekliga

ARAC heeft vanuit het Recreatiesportfonds een gouden kwaliteitslabel ontvangen voor haar recreatieve werking van 2018. 

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de recreanten via het Recreatiesportfonds. ARAC heeft voor de werking 2018 een gouden kwaliteitlabel ontvangen met bijbehorende subsidie. De Vlaamse Atletiekliga richt een recreatiesportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om Vlaamse atletiekclubs te belonen indien ze initiatieven ontplooien die hun recreatiesportwerking kwalitatief verbeteren. We zijn trots dat we hier tussen staan. Zie ook: http://www.atletiek.be/admin/storage/main/rsf-kwaliteitslabels.pdf