Update corona-maatregelen binnen Arac

Update corona-maatregelen binnen Arac

Update corona-maatregelen binnen Arac

Hierbij de richtlijnen tijdens de trainingen van ARAC.

Nieuwe richtlijnen zijn van kracht vanaf woensdag 29 juli 2020, voor minimum 4 weken.

Mond-neusmaskers:

Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet altijd op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.
In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.


Mondmaskers bij het sporten:

Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

Sporten in groepsverband:

Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar.

Conclusie:

Sporten in de buitenlucht zonder mondmasker is toegestaan, mits het bewaren van de afstand van minimum 1,5m
Trainers en/of begeleiders en/of andere aanwezigen die niet actief mee sporten dragen steeds het mondmasker en houden voldoende afstand.

Concreet voor ARAC:

Loopgroepen trainen in groepjes van max. 10 personen en houden voldoende afstand, behalve de jeugd, waar trainen in grotere groep wel nog mag!

Tijdens het opwarmen is het dragen van een mondmasker niet verplicht (wel afstand bewaren), maar mag wel; tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht, ook de trainer hoeft dit dan niet op!

De jeugd traint zoals het gewend was, maar contactloos, en kinderen boven de 12 dragen een mondmasker als ze de afstand niet kunnen garanderen!

Vriendelijke groeten,

Het bestuur, en houd de moed erin!