Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief januari

Beste wensen
Namens alle trainers en bestuursleden willen we jullie het allerbeste toewensen voor het komende jaar.
We wensen jullie bovenal een goede gezondheid, veel vriendschap, goede prestaties en vooral veel
plezier met elkaar en in het samen sporten!

Bijlages